Diabetes India 2024

DI
DIABETES INDIA 2024
14th World Congress Of DiabetesIndia
25th - 28th, January, 2024
Mayfair Convention, Bhubaneswar, Odisha

Day 1

Dr. Banshi Saboo (Ahmedabad)

Dr. P. C. Manoria (Bhopal)

Dr. B. M. Makkar (New Delhi)

Dr. N. K. Singh (Dhanbad)

Dr. Sandeep Tak (Jodhpur)

Dr. L. Sreenivasa Murthy (Bengaluru)

Dr. Jothydev Kesavadev (Thiruvananthpuram)

Dr. Pratik Choudhary (UK)

Dr. Krishna Seshadri (Chennai)

Dr. S. R. Aravind (Bengaluru)

Dr. Arvind Gupta (Jaipur)

Dr. Tejas Shah (Mumbai)

Dr. Kiran Shah (Mumbai)

Dr. Abhay Sahoo (Bhubaneswar)

Dr. A. H. Zargar (Srinagar)

Dr. J. J. Mukherjee (Kolkata)

Dr. Anil Virmani (Jamshedpur)

Dr. V. Mohan (Chennai)

Dr. Akhtar Hussain (Norway)

Dr. Anil Bhoraskar (Mumbai)

Scroll to Top